Quy trình làm việc của công ty chống thấm nhà bảo an

Nhiều khách hàng đến làm việc với công ty chống thấm xây dựng trong lần đầu tiên thường hỏi về quy trình chống thấm như thế nào để có căn nhà đẹp như mong muốn, công năng phù hợp nhu cầu và dự toán xây dựng nằm trong kế hoạch tài chính của gia đình. Thường các bước của quy trình chống thấm xây dựng diễn tiến theo thứ tự sau:
1. Tiếp nhận thông tin :
Đây là quy trình đầu tiên, sẽ nhận cuộc gọi của khách hàng các bạn tư vấn viên và kỹ thuật sẽ tiếp nhận sơ bộ thông tin của quý khách hàng theo biểu mẫu của công ty chống thấm xây dựng.
2. Buổi tư vấn và tiếp xúc với khách hàng :
Sau khi nhận được thông tin khách hàng từ các bạn tư vấn viên, bộ phận kỹ thuật sẽ chuẩn bị một số câu hỏi và nội dung làm việc với chủ nhà.
3. Báo giá và tiến độ thi công chống thấm :
Sau khi có thông chi tiết của buổi làm việc, công ty chống thấm xây dựng sẽ báo chi phí và tiến độ thiết kế kèm theo hợp đồng mẫu.
4. Tiến hàng tư vấn và ra phương án thi công chống thấm :
Dựa vào nhu cầu của chủ nhà, đội thợ thi công của công ty chống thấm xây dựng sẽ lên phương án thi công chống thấm và sửa chữa nhà.
5. Triển khai kỹ thuật chống thấm xây dựng, thi công chi tiết :
Giai đoạn này tất cả các bộ môn công nhân kỹ thuật của công ty chống thấm xây dựng sẽ cùng tham gia dưới sự phối hợp của người chủ chỉ đạo công việc.